Interessant

Propaganda kaarten

Propaganda kaarten

Alle kaarten zijn ontworpen met een doel; of om te helpen bij navigatie, een nieuwsartikel te begeleiden of gegevens weer te geven. Sommige kaarten zijn echter ontworpen om bijzonder overtuigend te zijn. Net als andere vormen van propaganda probeert cartografische propaganda kijkers te mobiliseren voor een doel. Geopolitieke kaarten zijn de meest expliciete voorbeelden van cartografische propaganda en door de geschiedenis heen zijn steun gebruikt voor verschillende oorzaken.

Propagandakaarten in wereldwijde conflicten

Deze kaart uit de film toont het plan van de Asmogendheden om de wereld te veroveren.

In kaarten zoals de bovengenoemde propagandakaart uiten auteurs specifieke gevoelens over een onderwerp en maken kaarten die niet alleen bedoeld zijn om informatie te beschrijven, maar ook om deze te interpreteren. Deze kaarten zijn vaak niet gemaakt met dezelfde wetenschappelijke of ontwerpprocedures als andere kaarten; labels, precieze contouren van land- en waterlichamen, legendes en andere formele kaartelementen kunnen buiten beschouwing worden gelaten ten gunste van een kaart die 'voor zichzelf spreekt'. Zoals de bovenstaande afbeelding laat zien, geven deze kaarten de voorkeur aan grafische symbolen die zijn ingesloten met betekenis. Propaganda-kaarten bereikten ook momentum onder het nazisme en fascisme. Er zijn veel voorbeelden van nazi-propagandakaarten die bedoeld waren om Duitsland te verheerlijken, territoriale expansie te rechtvaardigen en de ondersteuning voor de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië te verminderen (zie voorbeelden van nazi-propagandakaarten in het Duitse Propaganda-archief).

Tijdens de Koude Oorlog werden kaarten gemaakt om de dreiging van de Sovjetunie en het communisme te vergroten. Een terugkerende eigenschap in propagandakaarten is het vermogen om bepaalde regio's zo groot en bedreigend weer te geven, en andere regio's als klein en bedreigd. Veel Koude Oorlogskaarten vergrootten de omvang van de Sovjetunie, waardoor de dreiging van de invloed van het communisme groter werd. Dit gebeurde op een kaart getiteld Communist Contagion, die werd gepubliceerd in een editie van Time Magazine uit 1946. Door de Sovjet-Unie in fel rood te kleuren, versterkte de kaart de boodschap dat het communisme zich als een ziekte verspreidde. Kaartenmakers maakten ook in de Koude Oorlog gebruik van misleidende kaartprojecties. De Mercator-projectie, die landgebieden verstoort, overdreef de grootte van de Sovjet-Unie. (Deze kaartprojectiewebsite toont verschillende projecties en hun effect op de weergave van de USSR en zijn bondgenoten).

Propaganda-kaarten vandaag

kaarten van choropleth

De kaarten op deze site laten zien hoe politieke kaarten vandaag kunnen misleiden. Een kaart toont de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2008, waarbij blauw of rood aangeeft of een staat de meerderheid heeft gekozen voor de Democratische kandidaat, Barack Obama, of de Republikeinse kandidaat, John McCain.

Op deze kaart lijkt er meer rood dan blauw te zijn, wat aangeeft dat de volksstemming republikeins is. De Democraten wonnen echter beslist de volksstemming en de verkiezingen, omdat de bevolkingsomvang van de blauwe staten veel groter is dan die van de rode staten. Om dit gegevensprobleem te corrigeren, heeft Mark Newman aan de Universiteit van Michigan een Cartogram gemaakt; een kaart die de grootte van de staat schaalt naar de populatiegrootte. Hoewel de werkelijke grootte van elke staat niet wordt behouden, geeft de kaart een nauwkeurigere blauw-roodverhouding weer en worden de verkiezingsresultaten van 2008 beter weergegeven.

Propagandakaarten zijn in de 20e eeuw veel voorgekomen in mondiale conflicten wanneer één partij steun voor de zaak wil mobiliseren. Niet alleen in conflicten gebruiken politieke instanties echter overtuigende kaarten; er zijn veel andere situaties waarin het een land ten goede komt om een ‚Äč‚Äčander land of een andere regio in een bepaald licht te portretteren. Het heeft bijvoorbeeld de koloniale mogendheden geprofiteerd om kaarten te gebruiken om territoriale verovering en sociaal / economisch imperialisme te legitimeren. Kaarten zijn ook krachtige hulpmiddelen om nationalisme in het eigen land te vergaren door de waarden en idealen van een land grafisch weer te geven. Uiteindelijk vertellen deze voorbeelden ons dat kaarten geen neutrale afbeeldingen zijn; ze kunnen dynamisch en overtuigend zijn en worden gebruikt voor politiek gewin.

Referenties:

Boria, E. (2008). Geopolitieke kaarten: een schetsgeschiedenis van een verwaarloosde trend in cartografie. Geopolitiek, 13 (2), 278-308.

Monmonier, Mark. (1991). Hoe te liegen met kaarten. Chicago: University of Chicago Press.