Adviezen

Sterke rapportkaartreacties voor taalkunsten

Sterke rapportkaartreacties voor taalkunsten


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Een opmerking op een rapport is bedoeld om aanvullende informatie te geven over de voortgang en het prestatieniveau van de student. Het moet de ouder of voogd een duidelijk beeld geven van wat de student heeft bereikt, evenals waar hij of zij in de toekomst aan moet werken.

Het kan soms moeilijk zijn om een ​​unieke opmerking te bedenken om op het rapport van elke student te schrijven. Om u te helpen de juiste woorden te vinden, gebruikt u deze gecompileerde lijst met taalkunsten op school.

Positieve reacties

Gebruik de volgende zinnen om positieve opmerkingen te maken over de voortgang van studenten in taalkunsten.

Lezing

 • Leest gretig tijdens stille tijd
 • Maakt goed gebruik van onze klasbibliotheek
 • Gebruikt tekst en afbeeldingen om te voorspellen en te bevestigen
 • Verkiest om boeken te lezen of te bekijken tijdens de vrije tijd
 • Neemt boeken uit onze klasbibliotheek mee naar huis
 • Vergelijkt boeken van anderen van dezelfde auteur
 • Is het kiezen van voldoende uitdagend leesmateriaal
 • Heeft een goede houding ten opzichte van boeken
 • Leest met uitdrukking
 • Kiest voldoende uitdagend leesmateriaal
 • Leest op (__) niveau
 • Heeft een goed begrijpend lees- en decodeervermogen
 • Heeft dit kwartaal __ hoofdstukboeken gelezen
 • Het is verfrissend om te zien dat __ graag leest in zijn / haar vrije tijd

Schrift

 • Kiest om te schrijven tijdens de vrije tijd in de klas
 • Deelt zijn / haar geschreven werk met de hele klas
 • Schrijft leesbaar
 • Is een creatief schrijver
 • Heeft een verfrissend gevoel van stem, duidelijkheid en stijl
 • Handschrift is zeer leesbaar / een plezier om te lezen
 • Is zeer succesvol in het maken van notities
 • Werkt om zijn / haar handschrift leesbaar te maken
 • Heeft veel interessante verhaalideeën
 • Heeft goed ontwikkelde personages in zijn / haar verhalen
 • Werkt aan zijn / haar bewerkingsproces
 • Schrijft over verschillende onderwerpen
 • Schrijft in verschillende stijlen: vriendelijke brief, feitelijke rapporten, fantasierijke navertelling, poëzie, fictie
 • Organiseert zijn / haar schrijven goed
 • Past vaardigheden toe op al het geschreven werk
 • Brengt veel tijd en moeite in zijn / haar schrijven
 • Spant zich in om zijn / haar handschrift leesbaar te maken

Analytische vaardigheden

 • Analyseert de acties van karakters
 • Analyseert verhaallijnen
 • Vergelijkt en contrasteert vergelijkbare en ongelijksoortige ideeën
 • Self-corrigeert
 • Stelt tot nadenken stemmende vragen
 • Gebruikt verbeelding
 • Streeft ernaar nauwkeurig te zijn
 • Verklaart zichzelf duidelijk
 • Ontleent betekenis aan gegeven informatie
 • Vergelijkt en contrasteert vergelijkbare en ongelijksoortige dingen
 • Is bekwaam in het gebruik van het woordenboek
 • Is leren onafhankelijk onderzoek te doen

Grammatica en woordenschat

 • Herkent hoogfrequente woorden
 • Gebruikt benaderingen voor spelling, wat op dit moment zeer geschikt is
 • Gebruikt begin- en eindgeluiden om woorden te identificeren
 • Spelt veel moeilijke woorden
 • Heeft een sterke beheersing van de Engelse taal
 • Gebruikt de juiste grammatica
 • Ontwikkelt een prima vocabulaire
 • Gebruikt uitgebreide woordenschat

Verbale vaardigheden

 • Levert een belangrijke bijdrage aan onze brainstormsessies
 • Produceert mondelinge rapporten die kennis en onderzoeksvaardigheden aantonen
 • Spreekt heel goed voor de les
 • Draagt ​​bij aan onze brainstormsessies
 • Luistert en deelt tijdens klassikale discussies en presentaties
 • Communiceert met nauwkeurigheid
 • Vertelt verhalen in de juiste volgorde
 • Staat te popelen om voor een groep te spreken
 • Is een goed publiek en presentator tijdens onze presentatietijd

Anders

 • Beheerst snel de fundamentele vaardigheden
 • Toont toenemend vertrouwen en competentie in ...
 • Toont een goede groei in ...
 • Heeft een toegenomen interesse getoond in ...
 • Probeert hard en blijft gestage vooruitgang boeken in ...
 • Boekt vooruitgang op alle gebieden, met name in ...
 • Het sterkste werk is op het gebied van ...
 • Heeft extra krediet opgeleverd

Moet worden verbeterd

Wanneer u minder dan positieve informatie op een rapportkaart moet overbrengen, gebruikt u de volgende zinnen. Merk op dat u opmerkingen van beide groepen gemakkelijk kunt omzetten in positieve of bemoedigende.

Lezing

 • Maakt geen gebruik van onze klasbibliotheek
 • Kiest geen boeken of schrijven als een activiteit voor vrije tijd
 • Toont enige aandacht voor afdrukken, maar bestaat meestal uit betekenissen van afbeeldingen
 • Heeft problemen met zitten tijdens het luisteren naar een verhaal
 • Lijkt niet te genieten van boeken of verhalen om te lezen
 • Ik zou graag zien dat __ elke dag 20 minuten thuis wordt gelezen
 • Nog steeds veel omkeringen van letters, woorden en zinnen
 • Aarzelend om verhalen voor te lezen aan de klas
 • Worstelt met begrijpend lezen
 • Heeft moeite met het begrijpen van wat hij / zij leest
 • Moet boeken kiezen op zijn / haar eigen leesniveau
 • Is het kiezen van boeken die te moeilijk / eenvoudig zijn voor zijn / haar niveau
 • Moet zijn / haar tijd nemen en nadenken over wat hij / zij leest
 • Bladert snel door boeken zonder aandacht voor detail
 • Kan een verhaal niet met veel nauwkeurigheid navertellen

Schrift

 • Niet willen herschrijven of wijzigingen aanbrengen in geschreven werk
 • Bewerkt het werk niet zorgvuldig
 • Spraakontwikkeling kan correcte spelling belemmeren
 • Ik zou graag zien dat __ zijn / haar schrijven zorgvuldiger controleert voordat hij opdrachten inlevert
 • Moet werken aan het creëren van verhalen die realistisch zijn
 • Vergeet vaak hoofdletters en leestekens
 • Zijn / haar verhalen missen een duidelijk begin, midden en einde
 • Heeft moeite om zijn / haar gedachten op papier te krijgen
 • Moet meer details toevoegen aan zijn / haar werk
 • Handschrift geeft aan dat de student geneigd is zich te haasten
 • Kon zijn / haar geschreven documenten verbeteren met meer aandacht voor detail
 • Schriftelijk werk mist beschrijving / detail / gevarieerd vocabulaire

Analytische vaardigheden

 • Kan de uitkomsten van het verhaal niet met vertrouwen voorspellen
 • Maakt geen gebruik van een woordenboek of bronnenboeken
 • Gebruikt onze klasbibliotheek niet

Grammatica en woordenschat

 • Heeft moeite met hoogfrequente woorden
 • Heeft een beperkte woordenschat
 • Heeft geen zicht vocabulaire
 • Moet zijn / haar leesvocabulaire opbouwen
 • Heeft moeite met het gebruik van leesstrategieën om nieuwe woorden te decoderen
 • Moet zich concentreren op grammaticaregels
 • Aarzelt om benadering met woordspelling te gebruiken, wil correct zijn

Deelname / Other

 • Aarzelend om niet voor de groep of de hele klas te spreken
 • Heeft problemen met zitten tijdens het luisteren naar een verhaal
 • Heeft moeite zich te concentreren op de opdracht bij de hand tijdens __ workshop
 • Wordt ontmoedigd wanneer ...
 • Wil praten in plaats van luisteren naar anderen om hun ideeën te delen
 • Ik zou graag zien dat ___ meer deelneemt aan meer onafhankelijke ...
 • Wordt gemakkelijk ontmoedigd wanneer ...
 • Aarzelt om ...


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos