Interessant

Gemeenschappelijke Oxoacid Verbindingen

Gemeenschappelijke Oxoacid Verbindingen

Oxozuren zijn zuren die een waterstofatoom gebonden aan een zuurstofatoom bevatten. Deze zuren dissociëren in water door deze binding te verbreken en hydroniumionen en een polyatomisch anion te vormen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van gewone oxozuren en hun bijbehorende anionen.

Gemeenschappelijke Oxoacids en bijbehorende anionen

oxozuurFormuleanionAnion Formula
azijnzuurCH3COOHacetaatCH3COO-
koolzuurH2CO3carbonaatCO32-
chloorzuurHClO3chloraatClO3=
chloorzuurHClO2chlorietClO2-
hypochloorzuurHClOhypochlorietClO-
jodiumzuurHIO3jodaatIO3-
salpeterzuurHNO3nitraatNEE3-
salpeterzuurHNO2nitrietNEE2-
perchloorzuurHClO4perchloraatClO4-
fosforzuurH3PO4fosfaatPO43-
fosforzuurH3PO3fosfietPO33-
zwavelzuurH2ZO4sulfaatZO42-
zwaveligzuurH2ZO3sulfietZO32-


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos