Interessant

Een profiel van beruchte vrouwelijke piraat, Mary Read

Een profiel van beruchte vrouwelijke piraat, Mary Read

Een van de weinige bekende vrouwelijke piraten, Mary Read (ook bekend als Mark Read) werd ergens rond 1692 geboren. Dankzij haar gebrek aan typische geslachtsnormen kon ze de kost verdienen in een tijd waarin alleenstaande vrouwen weinig opties hadden voor economische overleving.

Vroege leven

Mary Read was de dochter van Polly Read. Polly had een zoon van haar man, Alfred Read; Alfred ging toen naar zee en keerde niet terug. Mary was het resultaat van een andere, latere relatie. Toen de zoon stierf, probeerde Polly Mary als haar zoon te laten passeren door geld aan te vragen bij de familie van haar man. Als gevolg daarvan groeide Mary op als een jongen en ging ze op zoek naar een jongen. Zelfs nadat haar grootmoeder stierf en het geld werd afgesneden, bleef Mary zich als een jongen kleden.

Mary, nog steeds vermomd als man, had een hekel aan een eerste baan als voetballer of bediende en meldde zich aan voor dienst bij de bemanning van een schip. Ze diende een tijdje in het leger in Vlaanderen, en bleef zo ​​als man verschijnen totdat ze met een collega-soldaat trouwde.

Met haar man en gekleed als een vrouw rende Mary Read een herberg, totdat haar man stierf en ze de zaak niet kon volhouden. Ze heeft zich aangemeld om in Nederland te dienen als soldaat en vervolgens als matroos op de bemanning van een Jamaica-gebonden Nederlands schip - opnieuw vermomd als een man.

Piraat worden

Het schip werd ingenomen door Caribische piraten en Mary sloot zich aan bij de piraten. In 1718 accepteerde Mary een massale amnestie aangeboden door George I, en ze tekende voor de strijd tegen de Spanjaarden. Maar ze keerde spoedig terug naar piraterij. Ze voegde zich bij de bemanning van kapitein Rackam, 'Calico Jack', nog steeds vermomd als een man.

Op dat schip ontmoette ze Anne Bonny, die ook als man was vermomd, hoewel ze de minnares van kapitein Rackam was. Volgens sommige verhalen probeerde Anne Mary Read te verleiden. In ieder geval onthulde Mary dat ze een vrouw was, en ze werden vrienden, mogelijk geliefden.

Anne en kapitein Rackam hadden ook de amnestie van 1718 aanvaard en keerden vervolgens terug naar piraterij. Ze behoorden tot degenen die werden genoemd door de Bahamaanse gouverneur die de drie uitriep tot 'Piraten en vijanden voor de kroon van Groot-Brittannië'. Toen het schip werd veroverd, verzetten Anne, Rackham en Mary Read zich tegen de vangst, terwijl de rest van de bemanning zich onder dek verborg. Mary vuurde een pistool in het ruim om te proberen de bemanning te verplaatsen om zich bij het verzet aan te sluiten. Naar verluidt heeft ze geschreeuwd: "Als er een man onder u is, schreeuw dan op en vecht zoals de man die u zult zijn!"

De twee vrouwen werden beschouwd als stoere, voorbeeldige piraten. Een aantal getuigen, waaronder gevangenen van de piraten, getuigden van hun activiteiten en zeiden dat ze soms 'vrouwenmantels' droegen, dat ze 'veel vloeken en vloeken' en dat ze twee keer zo meedogenloos waren als de mannen.

Allen werden berecht voor piraterij in Jamaica. Zowel Anne Bonny als Mary Read beweerden na veroordeling dat ze zwanger waren, dus werden ze niet opgehangen toen de mannelijke piraten dat waren. Op 28 november 1720. Mary Read stierf in de gevangenis van koorts op 4 december.

Mary Read's verhaal overleeft

Het verhaal van Mary Read en Anne Bonny werd verteld in een boek dat in 1724 werd gepubliceerd. De auteur was "Captain Charles Johnson", wat misschien een nom de pluim is voor Daniel Defoe. De twee hebben misschien enkele details geïnspireerd over Defoe's heldin uit 1721, Moll Flanders.