Leven

Covalente of moleculaire verbindingseigenschappen

Covalente of moleculaire verbindingseigenschappen

Covalente of moleculaire verbindingen bevatten atomen die bij elkaar worden gehouden door covalente bindingen. Deze bindingen vormen zich wanneer de atomen elektronen delen omdat ze vergelijkbare elektronegativiteitswaarden hebben. Covalente verbindingen zijn een diverse groep moleculen, dus er zijn verschillende uitzonderingen op elke 'regel'. Wanneer je naar een verbinding kijkt en probeert te bepalen of het een ionische verbinding of een covalente verbinding is, is het het beste om verschillende eigenschappen van het monster te onderzoeken. Dit zijn eigenschappen van covalente verbindingen.

Eigenschappen van Covalent-verbindingen

 • De meeste covalente verbindingen hebben relatief lage smeltpunten en kookpunten.
  Terwijl de ionen in een ionische verbinding sterk tot elkaar worden aangetrokken, creëren covalente bindingen moleculen die van elkaar kunnen scheiden wanneer er een kleinere hoeveelheid energie aan wordt toegevoegd. Daarom hebben moleculaire verbindingen gewoonlijk lage smelt- en kookpunten.
 • Covalente verbindingen hebben gewoonlijk lagere enthalpieën van fusie en verdamping dan ionische verbindingen.
  De smeltenthalpie is de hoeveelheid energie die nodig is, bij constante druk, om één mol van een vaste stof te smelten. De verdampingsenthalpie is de hoeveelheid energie, bij constante druk, die nodig is om één mol vloeistof te verdampen. Gemiddeld duurt het slechts 1% tot 10% zoveel warmte om de fase van een moleculaire verbinding te veranderen als voor een ionische verbinding.
 • Covalente verbindingen zijn meestal zacht en relatief flexibel.
  Dit komt grotendeels omdat covalente bindingen relatief flexibel zijn en gemakkelijk te verbreken. De covalente bindingen in moleculaire verbindingen zorgen ervoor dat deze verbindingen worden gevormd als gassen, vloeistoffen en zachte vaste stoffen. Zoals met vele eigenschappen, zijn er uitzonderingen, vooral wanneer moleculaire verbindingen kristallijne vormen aannemen.
 • Covalente verbindingen zijn meestal ontvlambaarder dan ionische verbindingen.
  Veel ontvlambare stoffen bevatten waterstof en koolstofatomen die verbranding kunnen ondergaan, een reactie die energie afgeeft wanneer de verbinding reageert met zuurstof om kooldioxide en water te produceren. Koolstof en waterstof hebben vergelijkbare elektronegativiteiten, zodat ze samen in veel moleculaire verbindingen worden gevonden.
 • Wanneer opgelost in water, geleiden covalente verbindingen geen elektriciteit.
  Er zijn ionen nodig om elektriciteit in een waterige oplossing te geleiden. Moleculaire verbindingen lossen op in moleculen in plaats van dissociëren in ionen, dus ze geleiden elektriciteit meestal niet goed als ze in water worden opgelost.
 • Veel covalente verbindingen lossen niet goed op in water.
  Er zijn veel uitzonderingen op deze regel, net zoals er veel zouten (ionische verbindingen) zijn die niet goed oplossen in water. Veel covalente verbindingen zijn echter polaire moleculen die goed oplossen in een polair oplosmiddel, zoals water. Voorbeelden van moleculaire verbindingen die goed oplossen in water zijn suiker en ethanol. Voorbeelden van moleculaire verbindingen die niet goed oplossen in water zijn olie en gepolymeriseerd plastic.

Let daar op netwerk vaste stoffen zijn verbindingen die covalente bindingen bevatten die sommige van deze "regels" overtreden. Diamant bestaat bijvoorbeeld uit koolstofatomen die bijeengehouden worden door covalente bindingen in een kristallijne structuur. Netwerk vaste stoffen zijn meestal transparant, hard, goede isolatoren en hebben hoge smeltpunten.

Leer meer

Wilt u meer weten? Leer het verschil tussen een ionische en covalente binding, krijg voorbeelden van covalente verbindingen en begrijp hoe u formules kunt voorspellen van verbindingen die polyatomische ionen bevatten.

Bekijk de video: S6 covalente binding - Eigenschappen van moleculen (Juli- 2020).