Info

Latijnse werkwoorden en infinitieven

Latijnse werkwoorden en infinitieven

Een infinitief is een basisvorm van een werkwoord dat in het Engels vaak wordt voorafgegaan door "tot" en dat dient als een zelfstandig naamwoord of een modificator. In het Latijn worden infinitieven zelden gebruikt om het doel aan te geven, maar worden ze meestal gebruikt om indirecte spraak (oratorio obliqua) uit te drukken.

Latin Infinitive Basics

Wanneer u een Latijns werkwoord opzoekt in een woordenboek Latijn-Engels, ziet u vier ingangen (hoofdonderdelen) voor de meeste werkwoorden. De tweede invoer - meestal afgekort "-are", "-ere" of "-ire" is de infinitief. Meer specifiek is het de huidige actieve infinitief, die in het Engels wordt vertaald als "tot" plus wat het werkwoord ook betekent. De klinker (a, e of i) van de infinitief geeft aan tot welke vervoeging deze behoort.

Voorbeeld van een woordenboekvermelding voor een werkwoord in het Latijn:
Laudo, -are, -avi, -atus
. Lof

Het eerste item in het woordenboekitem is de huidige, actieve, enkelvoud, first-person vorm van het werkwoord. Let op het einde -o. Laudo "I praise" is een eerste vervoeging werkwoord en heeft daarom een ​​infinitief eindigend op "-are." De hele huidige actieve infinitief van laudo is laudare, wat zich in het Engels vertaalt als 'te prijzen'.Laudari is de heden passief infinitief van laudo en betekent "geprezen worden".

De meeste werkwoorden hebben zes infinitieven, die tijd en stem hebben, waaronder:

 • Aanwezig actief (te prijzen)
 • Present passief (geprezen)
 • Perfect actief (te hebben geprezen)
 • Perfect passief (geprezen)
 • Toekomstig actief (binnenkort te prijzen)
 • Toekomstig passief (binnenkort te worden geprezen)

Perfecte infinitieven van Latijnse werkwoorden

De perfecte actief infinitief wordt gevormd uit de perfecte stengel. In het voorbeeld van een eerste vervoeging werkwoord, laudo, de perfecte stengel is te vinden op het derde hoofddeel, laudavi, die in het woordenboek wordt weergegeven als '-avi'. Verwijder het persoonlijke einde ("i") en voeg "isse" toe -laudavisse-om de perfecte actieve infinitief te maken.

De perfecte passief infinitief wordt gevormd uit het vierde hoofddeel - in het voorbeeld, laudatus, plus 'esse'. De perfecte passieve infinitief is laudatus esse.

Toekomstige infinitieven van Latijnse werkwoorden

Het vierde hoofddeel informeert ook toekomstige infinitieven. De toekomstige actieve infinitief is Laudaturus esse en toekomstige passieve infinitief is laudatum iri.

Infinitieven van geconjugeerde Latijnse werkwoorden

In het Latijn worden werkwoorden vervoegd om stem, persoon, nummer, stemming, tijd en tijd aan te geven. Er zijn vier vervoegingen of verbuigingsgroepen.

Infinitieven van een eerste vervoeging Latijn werkwoord omvat:

 • Huidig ​​actief-amare (liefde)
 • Aanwezig passiefAmari
 • Perfect actief-amavisse
 • Perfect passiefamatus esse
 • Toekomstig actiefamaturus esse
 • Toekomstig passiefamatum iri

Infinitieven van een tweede vervoeging Latijn werkwoord omvat:

 • Huidig ​​actief-Monere (waarschuwen)
 • Aanwezig passiefMoneri
 • Perfect actief-monuisse
 • Perfect passiefmonitus esse
 • Toekomstig actiefmoniturus esse
 • Toekomstig passiefmonitum iri

Infinitieven van een derde vervoeging Latijn werkwoord omvat:

 • Huidig ​​actief-regere (regel)
 • Aanwezig passiefregi
 • Perfect actief-rexisse
 • Perfect passief rectus esse
 • Toekomstig actief recturus esse
 • Toekomstig passiefrectum iri

Infinitieven van een vierde vervoeging Latijn werkwoord omvat:

 • Huidig ​​actief-audire (horen)
 • Aanwezig passiefaudiri
 • Perfect actief-audivisse
 • Perfect passiefauditus esse
 • Toekomstig actiefauditurus esse
 • Toekomstig passiefauditum iri

Het infinitief interpreteren

Het kan gemakkelijk zijn om de infinitief te vertalen als "naar" plus wat het werkwoord ook is (plus welke persoon en gespannen markeringen dan ook nodig zijn), maar het uitleggen van de infinitief is niet zo eenvoudig. Het fungeert als een verbaal zelfstandig naamwoord; daarom wordt het soms onderwezen naast de gerund.

Latijnse compositieBernard M. Allen zegt dat iets minder dan de helft van de tijd dat een infinitief in het Latijn wordt gebruikt, dit in een indirecte verklaring staat. Een voorbeeld van een indirecte verklaring is: "Ze zegt dat ze lang is." In het Latijn zou het 'dat' er niet zijn. In plaats daarvan zou de constructie een regelmatige verklaring inhouden, zegt ze (dicit), gevolgd door het indirecte gedeelte, met het onderwerp "zij" in het beschuldigende geval gevolgd door de infinitief aanwezig (esse):

Dicit eam esse altam.
Ze zegt (dat) ze acc. is infinitief lang acc ..

Allen zegt dat Charles E. Bennett's Nieuwe Latijnse grammatica biedt een regel voor de tijd van de infinitief die alleen van toepassing is op de huidige infinitief in een indirecte verklaring. Volgens de regel van Bennett:

"De Present Infinitive vertegenwoordigt een handeling die even actueel is als die van het werkwoord waarvan het afhangt."

Allen geeft de voorkeur aan het volgende:

"In indirecte verklaringen vertegenwoordigt de huidige infinitief een handeling die tegelijkertijd is met de tijd van het werkwoord waarvan het afhangt. In ander inhoudelijk gebruik is het slechts een verbaal zelfstandig naamwoord, zonder enige gespannen kracht."

Gespannen in Latijnse complementaire infinitieven

Als een voorbeeld van waarom gespannen is een moeilijk concept met huidige infinitieven, zegt Allen dat in Cicero en Caesar een derde van hun huidige infinitieven het werkwoord volgen buidelrat "in staat zijn." Als je iets kunt doen, gaat dat vermogen vooraf aan de tijd van de verklaring.

Ander gebruik van de infinitief

Een infinitief kan ook worden gebruikt als het onderwerp van een zin. De subjectieve infinitief wordt gevonden na onpersoonlijke uitdrukkingen zoals necesse est, "het is nodig."

Necesse est dormire.
het is noodzakelijk om te slapen.

Bronnen

 • Allen, Bernard Melzer. "Latin-compositie (klassieke herdruk)." Vergeten boeken, 2019
 • Bennett, Charles. "Nieuwe Latijnse grammatica." Ithaca, NY: Cornell University, 1918.


Bekijk de video: Latijn 3 1 Werkwoorden praesens (Januari- 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos