Leven

Grammaticale definitie en voorbeelden

Grammaticale definitie en voorbeelden

Een grammaticus is een specialist in de grammatica van een of meer talen: een taalkundige.

In de moderne tijd, de term grammaticus wordt soms pejoratief gebruikt om te verwijzen naar een grammaticale purist of prescriptivist - iemand die zich voornamelijk bezighoudt met 'correct' gebruik.
Volgens James Murphy veranderde de rol van de grammaticus tussen het klassieke tijdperk ("Romeinse grammatici waagden zich zelden op het gebied van prescriptief advies") en de middeleeuwen ("Het is precies op dit punt dat middeleeuwse grammatici nieuwe gebieden bereiken" ) (Retoriek in de middeleeuwen, 1981).

Waarnemingen

 • Edward Sapir
  De man die de leiding heeft over grammatica en een wordt genoemd grammaticus wordt door alle gewone mannen beschouwd als een frigide en ontmenselijkte pedant. Het is niet moeilijk om de zeer bleke status van de taalkunde in Amerika te begrijpen.
 • H.L. Mencken
  Meer dan eens, tijdens het schrijven en herzien van het huidige werk, door diepgaande en eindeloze verhandelingen van grammatica en syntaxis, ben ik het juichende spektakel van een tegengekomen grammaticus met besmettelijke vreugde de grammaticale vervallen van een andere grammaticus blootleggend. En negen van de tien, een paar pagina's verder, heb ik de betoverde purist ontdekt die zich vergist heeft. De meest begrafenis van de wetenschappen wordt gered van totale gruwel door zulke uitingen van menselijke kwaadaardigheid en feilbaarheid.
 • Umberto Eco
  Wanneer de schrijver ... zegt dat hij heeft gewerkt zonder na te denken over de regels van het proces, bedoelt hij eenvoudig dat hij werkte zonder te beseffen dat hij de regels kende. Een kind spreekt zijn moedertaal goed, hoewel hij de grammatica nooit zou kunnen opschrijven. Maar de grammaticus is niet de enige die de regels van de taal kent; ze zijn bekend, zij het onbewust ook bij het kind. De grammaticus is alleen degene die weet hoe en waarom het kind de taal kent.
 • Donatus, Romeinse grammatica
  De discipline van de grammatica ontwikkelde zich parallel met die van de retoriek tijdens de Hellenistische en Romeinse periode, en de twee overlappen elkaar vaak. Basisscholen zorgden voor de opleiding die nodig was voor een student voordat hij een school voor retoriek betrad ... De beroemdste Romeinse grammaticus was Aelius Donatus, die in de vierde eeuw na Christus leefde en wiens werken de basisgrammaticale teksten voor de middeleeuwen waren ...
  De Ars Minor van Donatus, zijn meest gelezen werk, beperkt zich tot de bespreking van de acht delen van spraak ... maar zijn vollediger Ars Grammatica gaat verder dan strikt grammaticale onderwerpen om in boek 3 barbarisme en solecisme te bespreken als stijlfouten, evenals een aantal stijlornamenten die ook door retorici worden besproken ...
  Donatus 'behandeling van tropen en figuren had grote autoriteit en werd aanzienlijk herhaald in handboeken door de Eerwaarde Bede en andere latere schrijvers. Omdat grammatica altijd breder werd bestudeerd dan retoriek, en vaak uit de tekst van Donatus, verzekerde zijn discussie dat deze stijlornamenten in latere eeuwen bekend waren, zelfs bij studenten die geen retoriek studeerden als een afzonderlijke discipline.
 • Robert A. Kaster
  In de late oudheid, de grammaticus was in de eerste plaats de bewaker van de taal, custos Latini sermonis, in een zin van Seneca, of 'bewaker van gearticuleerde uiting', in de beschrijving van Augustinus. Hij moest de taal beschermen tegen corruptie, de samenhang ervan bewaren en optreden als een agent van controle: dus vinden we in het begin van zijn geschiedenis de grammaticus die het recht claimt om de toekenning van burgerschap te beperken (civitas) naar nieuwe gebruiken. Maar dankzij zijn beheersing van de poëtische teksten breidde de voogdij van de grammaticus zich uit naar een ander, algemener gebied, als hoedster van de traditie (historiae custos). De grammaticus was de conservator van alle discrete stukken traditie ingebed in zijn teksten, van zaken van prosodie (waarnaar Augustinus verwijst in zijn karakterisering) tot de personen, gebeurtenissen en overtuigingen die de grenzen van ondeugd en deugd betekenden.
  De twee rijken van de voogdij beantwoordden aldus de twee afdelingen van de taak van de grammaticus, de kennis van correct spreken en de uitleg van de dichters ...

Bekijk de video: Tekstbegrip: onderwerp, deelonderwerp en hoofdgedachte (Juli- 2020).