Adviezen

Wederzijdse intelligentie

Wederzijdse intelligentie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wederzijdse intelligentie is een situatie waarin twee of meer sprekers van een taal (of van nauw verwante talen) elkaar kunnen begrijpen.

Wederzijdse verstaanbaarheid is een continuüm (dat wil zeggen een gradiëntconcept), gekenmerkt door graden van verstaanbaarheid, niet door scherpe scheidingen.

Voorbeeld en observaties

Taalkunde: een inleiding tot taal en communicatie: "Wat stelt ons in staat om te verwijzen naar iets dat Engels wordt genoemd alsof het een enkele, monolithische taal is? Een standaardantwoord op deze vraag berust op het idee van wederzijdse verstaanbaarheid. Dat wil zeggen, hoewel moedertaalsprekers van het Engels variëren in het gebruik van de taal, hun verschillende talen vergelijkbaar genoeg zijn in uitspraak, vocabulaire en grammatica om wederzijdse verstaanbaarheid mogelijk te maken ... Daarom is het spreken van 'dezelfde taal' niet afhankelijk van twee sprekende sprekers identieke talen, maar alleen zeer vergelijkbare talen. "

De wederzijdse intelligentietest

Hans Henrich Hoch: 'Het onderscheid tussen taal en dialect is gebaseerd op het begrip'wederzijdse verstaanbaarheid': Dialecten van dezelfde taal moeten wederzijds verstaanbaar zijn, terwijl verschillende talen dat niet zijn. Deze wederzijdse verstaanbaarheid zou op zijn beurt een weerspiegeling zijn van de overeenkomsten tussen verschillende soorten spraak.
"Helaas leidt de wederzijdse verstaanbaarheidstest niet altijd tot duidelijke resultaten. Zo kan Schots Engels in eerste instantie behoorlijk onbegrijpelijk zijn voor sprekers van de verschillende soorten standaard Amerikaans Engels, en vice versa. Toegegeven, voldoende tijd (en goodwill) ), kan wederzijdse verstaanbaarheid worden bereikt zonder al te veel moeite. Maar gegeven een nog grotere hoeveelheid tijd (en goodwill), en een grotere inspanning, kan ook Frans (wederzijds) begrijpelijk worden voor dezelfde sprekers van het Engels.

"Bovendien zijn er gevallen zoals Noors en Zweeds die, omdat ze verschillende standaardvariëteiten en literaire tradities hebben, door de meeste mensen, inclusief taalkundigen, verschillende talen worden genoemd, hoewel de twee standaardtalen wederzijds redelijk begrijpelijk zijn. Hier, cultureel en sociolinguïstische overwegingen hebben de neiging om de wederzijdse verstaanbaarheidstest teniet te doen. "

Eenrichtingsverstaanbaarheid

Richard A. Hudson: "Een ander probleem met betrekking tot het gebruik van wederzijdse verstaanbaarheid als criterium voor het definiëren van een taal is dat het hoeft niet wederkerig te zijn, omdat A en B niet dezelfde motivatie hoeven te hebben om elkaar te begrijpen, noch hoeven ze dezelfde hoeveelheid eerdere ervaring met elkaars variëteiten te hebben. Doorgaans is het voor niet-standaardluidsprekers gemakkelijker om standaardluidsprekers te begrijpen dan andersom, deels omdat de eerstgenoemden meer ervaring hebben met de standaardvariëteit (met name via de media) dan andersom, en deels omdat ze gemotiveerd kunnen zijn om de culturele verschillen tussen henzelf en de standaardluidsprekers te minimaliseren (hoewel dit geenszins noodzakelijk is), terwijl standaardluidsprekers misschien enkele verschillen willen benadrukken. "

Glen Pourciau: "Er is een dikke man die hier soms met pillen binnenkomt en ik kan geen woord verstaan ​​dat hij zegt. Ik heb hem gezegd dat ik geen probleem heb met waar hij vandaan komt, maar ik moet hem kunnen begrijpen. Hij begrijpt wat Ik zeg en hij spreekt luider. Ik hoor niet goed, maar het helpt niets voor hem om te zeggen wat hij ook zegt met een luidere stem. "

Bidialectalisme en wederzijdse intelligentie in De kleur paars

Celie binnen De kleur paars:"Darlie probeert me te leren hoe te praten ... Elke keer als ik iets zeg zoals ik het zeg, corrigeert ze me tot ik het op een andere manier zeg. Vrij snel voelt het alsof ik niet kan denken. Mijn gedachten lopen op bij een gedachte , git verwarren, ren terug en leg een beetje neer ... Kijk naar mij als alleen een dwaas zou willen dat je praat op een manier die je eigen aanvoelt. "


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos